Stemmen jouw kiezers ook op een landelijke partij?

Oproep aan lokale partijen!

Nog anderhalve week en dan mogen jouw kiezers naar de stembus om op een landelijke partij te stemmen. Deze partijen gaan vervolgens in Den Haag beleid maken dat jij, als vertegenwoordiger van een lokale partij, dan weer moet uitvoeren.

Lokale belangen

Maar jouw eigen lokale belangen worden niet vertegenwoordigd. De lokale afdelingen van de landelijke partijen moeten de landelijke partijpolitiek volgen terwijl de oplossingen voor veel politieke problemen juist lokaal gevonden worden. Betere zorg op maat, minder regeldruk en kwalitatief goed onderwijs. Jij helpt jouw kiezers vaak persoonlijk of vertegenwoordigt hun belangen. Die betrokkenheid zien de kiezers en daarom wordt er al jaren massaal gestemd (1/3 van de kiezers) op lokale partijen.

Vanuit de behoefte van deze kiezers, die hun stem niet kwijt kunnen die ze normaal aan jouw partij geven, hebben diverse lokale en provinciale partijen het initiatief genomen om de partij Lokaal in de Kamer op te richten. 
Hierdoor krijgt jouw kiezer de mogelijkheid om zijn/haar stem aan jouw partij door te geven aan de Tweede Kamer. Waarom is dit zo belangrijk voor jouw partij? 

Platform voor verbinden lokale belangen

Lokaal in de Kamer wil de komende jaren de problemen die spelen op lokaal en regionaal niveau nadrukkelijker onder de aandacht brengen in Den Haag. Hiervoor hebben wij jouw input nodig! Door met ons te delen welke politieke thema’s spelen in jouw regio. Geef deze thema’s aan ons door, zodat wij goed in beeld krijgen met welke zaken jouw partij in jouw regio allemaal te maken heeft. 

Hiermee kunnen we deze thema’s aankaarten in Den Haag en bewaken dat zij ook onder de aandacht worden gebracht. Bovendien zal duidelijk worden dat een hoop thema’s ook in andere delen van het land spelen of hebben gespeeld.

Lokaal in de Kamer wil na de verkiezingen een platform bouwen waar lokale partijen onderling informatie kunnen uitwisselen over politieke thema’s. Waar loop je zoal tegen aan en hoe hebben andere partijen dit (succesvol) kunnen oplossen? Op deze manier kunnen we de lokale belangen verbinden binnen Nederland.

Om zo’n platform te kunnen bouwen heeft de partij tenminste een zetel nodig. Om deze te behalen zouden wij het superfijn vinden als je ons in de komende anderhalve week een handje wilt helpen. Bijvoorbeeld door onze Facebook en twitter berichten te delen, de bijgevoegde folder te verzenden naar jullie leden. Maar ook kun je ons helpen met het uitdelen van flyers of door (raam)posters op te hangen binnen je gemeente.

Heb je nog vragen, wil je ons helpen of gedachten uitwisselen? Stuur dan een bericht met je contactgegevens naar info@lokaalindekamer.nl. Je krijgt dan spoedig bericht van ons.
Volg ons op www.facebook.com/lokaalindekamer en op twitter @lokaalindekamer.nl

Wij hopen dat we op je steun mogen rekenen.

Hartelijke groet,

Namens Lokaal in de Kamer
Jan Heijman
Lijsttrekker Lokaal in de Kamer (Lijst 24)

Lokaal in de Kamer
Verbinder van lokale belangen