Stemmen jouw kiezers ook op een landelijke partij?

Oproep aan lokale partijen!

Nog anderhalve week en dan mogen jouw kiezers naar de stembus om op een landelijke partij te stemmen. Deze partijen gaan vervolgens in Den Haag beleid maken dat jij, als vertegenwoordiger van een lokale partij, dan weer moet uitvoeren.

Lokale belangen

Maar jouw eigen lokale belangen worden niet vertegenwoordigd. De lokale afdelingen van de landelijke partijen moeten de landelijke partijpolitiek volgen terwijl de oplossingen voor veel politieke problemen juist lokaal gevonden worden. Betere zorg op maat, minder regeldruk en kwalitatief goed onderwijs. Jij helpt jouw kiezers vaak persoonlijk of vertegenwoordigt hun belangen. Die betrokkenheid zien de kiezers en daarom wordt er al jaren massaal gestemd (1/3 van de kiezers) op lokale partijen.

Vanuit de behoefte van deze kiezers, die hun stem niet kwijt kunnen die ze normaal aan jouw partij geven, hebben diverse lokale en provinciale partijen het initiatief genomen om de partij Lokaal in de Kamer op te richten. 
Hierdoor krijgt jouw kiezer de mogelijkheid om zijn/haar stem aan jouw partij door te geven aan de Tweede Kamer. Waarom is dit zo belangrijk voor jouw partij? 

Platform voor verbinden lokale belangen

Lokaal in de Kamer wil de komende jaren de problemen die spelen op lokaal en regionaal niveau nadrukkelijker onder de aandacht brengen in Den Haag. Hiervoor hebben wij jouw input nodig! Door met ons te delen welke politieke thema’s spelen in jouw regio. Geef deze thema’s aan ons door, zodat wij goed in beeld krijgen met welke zaken jouw partij in jouw regio allemaal te maken heeft. 

Hiermee kunnen we deze thema’s aankaarten in Den Haag en bewaken dat zij ook onder de aandacht worden gebracht. Bovendien zal duidelijk worden dat een hoop thema’s ook in andere delen van het land spelen of hebben gespeeld.

Lokaal in de Kamer wil na de verkiezingen een platform bouwen waar lokale partijen onderling informatie kunnen uitwisselen over politieke thema’s. Waar loop je zoal tegen aan en hoe hebben andere partijen dit (succesvol) kunnen oplossen? Op deze manier kunnen we de lokale belangen verbinden binnen Nederland.

Om zo’n platform te kunnen bouwen heeft de partij tenminste een zetel nodig. Om deze te behalen zouden wij het superfijn vinden als je ons in de komende anderhalve week een handje wilt helpen. Bijvoorbeeld door onze Facebook en twitter berichten te delen, de bijgevoegde folder te verzenden naar jullie leden. Maar ook kun je ons helpen met het uitdelen van flyers of door (raam)posters op te hangen binnen je gemeente.

Heb je nog vragen, wil je ons helpen of gedachten uitwisselen? Stuur dan een bericht met je contactgegevens naar info@lokaalindekamer.nl. Je krijgt dan spoedig bericht van ons.
Volg ons op www.facebook.com/lokaalindekamer en op twitter @lokaalindekamer.nl

Wij hopen dat we op je steun mogen rekenen.

Hartelijke groet,

Namens Lokaal in de Kamer
Jan Heijman
Lijsttrekker Lokaal in de Kamer (Lijst 24)

Lokaal in de Kamer
Verbinder van lokale belangen

 

Kieswijzers en nieuwe partijen, een goede combinatie?

Lokaal in de Kamer heeft al jaren ervaring met het meedoen met verkiezingen, lokale verkiezingen. Zo hebben we al veel zetels veroverd door het land heen. Maar als nieuwkomer bij de landelijke politiek merk je dat het nog niet zo makkelijk is om er tussen te komen. Neem nu de StemWijzer van ProDemos (ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat). Helaas kregen wij bij het invullen hiervan niet de gelegenheid de toelichtingen op onze antwoorden mee te geven. Na de lancering van de stemwijzer zijn we hier achter aan gegaan maar tot op heden staan onze toelichtingen niet op de site. Stemmers krijgen hierdoor geen volledig beeld van onze standpunten. Over de lancering gesproken, het is buitengewoon jammer dat zoveel lijsttrekkers waren uitgenodigd maar niet Jan Heijman, lijsttrekker van Lokaal in de Kamer. We hadden graag van dit persmoment gebruik gemaakt om onszelf te profileren.

In het verlengde hiervan ligt het Kieskompas (Kieskompas – Election Compass). Deze ‘academisch verantwoorde stemhulp’ (wij citeren) neemt alleen die partijen op die gedurende langere tijd meer dan 1 zetel peilen. Waarom vragen wij ons af? Om nieuwe partijen geen kans te geven zich in de kijker te spelen? Op de site Gayvote.nl van hetzelfde laken een pak. Ze nemen alleen partijen op die al in de kamer zitten of op twee zetels peilen. Waarom een aantal nieuwe concullega’s dan wel op de site staan (die niet op twee zetels peilen) is ons een raadsel.

Het is een beetje een kip of het ei verhaal zo. Om stemmen te krijgen moet men je kennen, maar om je te kennen moet je al stemmen hebben….

Gelukkig merken we dat nu al vele mensen ons weten te vinden. Soms is dat wat onwennig: wat is dat nou, Lokaal in de Kamer. Maar al snel merken ze dat onze standpunten dicht bij ze liggen en dat ze ons eigenlijk al kennen van hun eigen lokale partij die al zoveel voor hun dorp of stad heeft betekend. Lokaal in de Kamer komt er wel, maar betere medewerking van voor veel kiezers belangrijke sites zoals de Stemwijzer en het Kieskompas zou welkom zijn.

Update

Na nog een keer aandringen, werden de toelichtingen met spoed toegevoegd door Stemwijzer.