Programma

Download het programma hier.

Lokale en provinciale partijen zijn al vele jaren politiek actief. Zij leveren raadsleden, wethouders, statenleden en gedeputeerden. Lokaal in de Kamer is een samenwerkingsverband van lokale en provinciale partijen en wil het lokale geluid ook in de Tweede Kamer laten horen.

Het programma van Lokaal in de Kamer is ontstaan vanuit de lokale signalen. De onderwerpen en oplossingen zijn aangedragen door lokale politici en hun achterban. Terug naar de basis en terug naar de inwoners staan daarom centraal. Het programma van Lokaal in de Kamer gaat uit van oplossingen en niet van problemen.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen koos 33% van de stemmers voor een lokale partij. Lokaal in de Kamer wil de stem van deze groep mensen graag vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. De stem van Lokaal in de Kamer is verwoord in het volgende programma.

Programma Lokaal in de Kamer

OPENBAAR BESTUUR

ZORG

IMMIGRATIE

VEILIGHEID

ECONOMIE & INKOMEN

WONEN & BOUWEN

ENERGIE & DUURZAAMHEID

LANDBOUW

NATUUR & MILIEU

MOBILITEIT

ONDERWIJS

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK

KUNST & CULTUUR

EUROPA

Dekking van het verkiezingsprogramma

 

Download het programma hier.