Visie & Missie

Visie

Lokaal in de Kamer is in 2016 gestart door politici van provinciale partijen. Zij hebben het doel om de stem van lokale en provinciale partijen te laten horen in de Tweede Kamer.

Missie

Lokaal: Het kloppend hart van Nederland

Lokaal in de Kamer is op een missie. De kracht en het pragmatisme van lokale gemeenschappen verdienen erkenning in de landelijke politiek. Het zijn de kleine lokale gemeenschappen die de grote problemen – zorg, migratie, onderwijs – praktisch en pragmatisch oplossen. Met oog voor en de steun van de mensen die direct betrokken zijn. Oplossingen die aansluiten bij de lokale identiteit.
Nederland is divers, net als de Nederlandse identiteit. Identiteit bindt mensen. Onze lokale identiteit is het clubgevoel van mensen in dorpen en steden door heel het land. Uiteraard zijn we allemaal voor Oranje, maar op zaterdag juichen we voor onze plaatselijke FC en zijn we trots. Dat is de basis onder het gevoel van samen. Dat is de basis van onze gemeenschapszin. En ook daar zijn we trots op. Die willen we die beschermen. En al die lokale identiteiten zijn het beschermen waard.
Want in lokale gemeenschappen is de menselijke maat standaard. In vitale kernen is samenwerken de norm. Het is gemeenschapszin met de laarzen in de modder, niet als een verheven politiek concept. Problemen samen aanpakken en elkaar helpen is dagelijkse realiteit. Begrip voor elkaar en ieders verschillen is vanzelfsprekend. Wij leven in een gemeenschap van mensen. Mensen met ideeën die aan de basis van onze samenleving staan. Mensen met oplossingen die ook echt iets oplossen. Praktisch en pragmatisch.
Wij praten niet over respect. Wij hebben het. Lokale gemeenschappen lossen een probleem eerst op en gaan het daarna pas regelen. Dat is onze normaal. Die normaal wordt in Den Haag niet gehoord en gezien.
Lokaal in de Kamer ijvert voor vitale en leefbare kernen, voor het kloppend hart van Nederland.

Vitale kernen

Leefbare en vitale kernen zijn het kloppend hart van Nederland. Dat moet blijven kloppen. Jong en oud wonen en leven samen in die vitale kern. Gemeenschappen met een plek en voorzieningen voor elke generatie. Ook in de krimpregio’s. Daarom strijdt Lokaal in de Kamer voor een minimumniveau van voorzieningen die het Rijk garandeert.
Aanrijdtijden van ambulances, brandweer en politie moeten reëel en levensreddend zijn. Huisartsen moeten weer bereikbaar zijn voor iedereen.
In vitale kernen zorgen mensen voor elkaar. Vanzelfsprekend. Iedereen wordt gezien. De marktwerking in de zorg verstoort deze onderlinge verbondenheid. Daarom is Lokaal in de Kamer voor het terugdringen van de marktwerking.
Elke kern verdient onderwijs voor zijn kinderen. Elke kern een school is het uitgangspunt.
Inwoners van vitale kernen hebben – net als alle andere Nederlanders – toegang tot cultuur, theater, film en muziek. Daarom moeten provinciesteden die voorzieningen op hoog niveau bieden. Dat mogelijk maken is een plicht van de landelijke politiek.

Lokaal is de basis van het bestuur

Leefbare kernen, gehechte inwoners van dorpen, moeten serieus genomen worden in het bestuur. Lokaal in de Kamer wil dat gedwongen gemeentelijke herindeling wordt gezien als wat het is; een Haags dictaat dat veraf staat van de realiteit. Samenwerking tussen gemeenschappen en versterking van de lokale raden is een veel betere manier om voorzieningen te organiseren die de lokale spanwijdte overstijgen.

Lokaal wat lokaal kan

Lokale gemeenschappen organiseren steeds vaker taken die voorheen op nationaal of provinciaal niveau werden geregeld. Dat is goed, want lokaal weten we wat onze mensen nodig hebben. Maar de huidige praktijk, waarbij het lokaal organiseren van zorg en maatschappelijke participatie een ongekende bezuinigingsoperatie is, moet stoppen. Lokaal organiseren en oplossen wat lokaal kan. Maar dan wel met de financiële middelen. En de bevoegdheden om het goed te organiseren. Nu is decentralisatie een knellend Haags dictaat. We doen het graag zelf. Maar wel op onze manier. Lokale creativiteit en pragmatisme moeten niet langer gekneveld worden door Haagse regelzucht. Lokale experimenten verdienen ruimte en financiering. 


(Digitale) Infrastructuur

Om de vitale kernen ook vitaal te houden moeten de randvoorwaarden op orde zijn. De overheid garandeert alle burgers een minimale standaard. Snel internet en volledig dekkende 4G-netwerken zijn een basiseis van deze tijd. Bedrijven trekken weg. Lokale economieën lijden schade doordat de digitale infrastructuur van gemeenschappen in de provincie of op het platteland geen prioriteit heeft. Het schaamrood hoort op de Haagse kaken. Momenteel lopen 137 (!) lokale burgerinitiatieven om glasvezel aan te leggen.
Vitale kernen blijven vitaal als zij goed en vanzelfsprekend blijven aangesloten op de rest van Nederland. Goede bereikbaarheid is een speerpunt. Lokale knooppunten verdienen minstens evenveel aandacht als de ondertunneling van de A10 bij de Amsterdams Zuid As.
Effectieve mobiliteit is onze normaal. Goed openbaar vervoer – dat iedereen toegang biedt tot mobiliteit – is vanzelfsprekend.

Migratie

Mondiale problemen zijn lokale issues. Het opnemen van vluchtelingen in lokale gemeenschappen moet. Daar loopt Lokaal in de Kamer niet voor weg. Het opnemen van groepen nieuwkomers, hen wegwijs maken en een plek bieden waar ze een thuis kunnen opbouwen, kost tijd, aandacht, dialoog en inzet. We moeten aan elkaar wennen. Lokaal in de Kamer vindt dat lokale gemeenschappen daar voldoende tijd en middelen voor moeten krijgen. Het opnemen van nieuwkomers mag niet ontwrichtend zijn voor de bestaande gemeenschap.