Speerpunten programma

Hier vindt u de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van Lokaal in de Kamer.

PLATTELAND: Meer aandacht voor de leefbaarheid in kleine kernen

OVERDRACHT TAKEN VAN RIJK NAAR GEMEENTEN: Alleen na goed overleg en met voldoende financiële middelen

ZORG: Op korte afstand bereikbaar voor iedereen

HERINDELINGEN: Alleen ‘van onderaf’, dus niet gedwongen

MOBILITEIT: Kleine kernen bereikbaar door beter openbaar vervoer en oplossen verkeersknelpunten

LANDBOUW: Lokale oplossingen om een leefbare toekomst te bieden voor omwonenden, boeren en milieu

ONDERWIJS: Basisschool in iedere vitale kern

PENSIOENEN: Flexibel, naar werkbelasting en arbeidsduur