Stemmen jouw kiezers ook op een landelijke partij?

Oproep aan lokale partijen!

Nog anderhalve week en dan mogen jouw kiezers naar de stembus om op een landelijke partij te stemmen. Deze partijen gaan vervolgens in Den Haag beleid maken dat jij, als vertegenwoordiger van een lokale partij, dan weer moet uitvoeren.

Lokale belangen

Maar jouw eigen lokale belangen worden niet vertegenwoordigd. De lokale afdelingen van de landelijke partijen moeten de landelijke partijpolitiek volgen terwijl de oplossingen voor veel politieke problemen juist lokaal gevonden worden. Betere zorg op maat, minder regeldruk en kwalitatief goed onderwijs. Jij helpt jouw kiezers vaak persoonlijk of vertegenwoordigt hun belangen. Die betrokkenheid zien de kiezers en daarom wordt er al jaren massaal gestemd (1/3 van de kiezers) op lokale partijen.

Vanuit de behoefte van deze kiezers, die hun stem niet kwijt kunnen die ze normaal aan jouw partij geven, hebben diverse lokale en provinciale partijen het initiatief genomen om de partij Lokaal in de Kamer op te richten. 
Hierdoor krijgt jouw kiezer de mogelijkheid om zijn/haar stem aan jouw partij door te geven aan de Tweede Kamer. Waarom is dit zo belangrijk voor jouw partij? 

Platform voor verbinden lokale belangen

Lokaal in de Kamer wil de komende jaren de problemen die spelen op lokaal en regionaal niveau nadrukkelijker onder de aandacht brengen in Den Haag. Hiervoor hebben wij jouw input nodig! Door met ons te delen welke politieke thema’s spelen in jouw regio. Geef deze thema’s aan ons door, zodat wij goed in beeld krijgen met welke zaken jouw partij in jouw regio allemaal te maken heeft. 

Hiermee kunnen we deze thema’s aankaarten in Den Haag en bewaken dat zij ook onder de aandacht worden gebracht. Bovendien zal duidelijk worden dat een hoop thema’s ook in andere delen van het land spelen of hebben gespeeld.

Lokaal in de Kamer wil na de verkiezingen een platform bouwen waar lokale partijen onderling informatie kunnen uitwisselen over politieke thema’s. Waar loop je zoal tegen aan en hoe hebben andere partijen dit (succesvol) kunnen oplossen? Op deze manier kunnen we de lokale belangen verbinden binnen Nederland.

Om zo’n platform te kunnen bouwen heeft de partij tenminste een zetel nodig. Om deze te behalen zouden wij het superfijn vinden als je ons in de komende anderhalve week een handje wilt helpen. Bijvoorbeeld door onze Facebook en twitter berichten te delen, de bijgevoegde folder te verzenden naar jullie leden. Maar ook kun je ons helpen met het uitdelen van flyers of door (raam)posters op te hangen binnen je gemeente.

Heb je nog vragen, wil je ons helpen of gedachten uitwisselen? Stuur dan een bericht met je contactgegevens naar info@lokaalindekamer.nl. Je krijgt dan spoedig bericht van ons.
Volg ons op www.facebook.com/lokaalindekamer en op twitter @lokaalindekamer.nl

Wij hopen dat we op je steun mogen rekenen.

Hartelijke groet,

Namens Lokaal in de Kamer
Jan Heijman
Lijsttrekker Lokaal in de Kamer (Lijst 24)

Lokaal in de Kamer
Verbinder van lokale belangen

 

Rijkswaterstaat, de kip met de verloren gouden eieren

Goede infrastructuur is van groot economisch belang voor een land. De recente gebeurtenissen rondom de Merwedebrug en de stuw bij Grave maken duidelijk dat als een cruciaal deel van de infrastructuur kapot is, dit Nederland miljoenen kost. Misgelopen belastingen en inhuur om de spoedreparaties uit te voeren zijn enorme kostenposten. Daarnaast bracht Rijkswaterstaat de mededeling dat nog meer bruggen en wegen dringend groot onderhoud nodig hebben. Dit zorgt voor een onderbuikgevoel dat dit de komende jaren Nederland veel geld gaat kosten. Daarnaast zakt het vertouwen van de inwoner in de overheid als deze inwoner steeds hinder ondervindt van spoedreparaties of afsluitingen.

Paralel met Amerika?

Eén van de belangrijkste factoren dat het vertrouwen in de Amerikaanse politiek weg is, is het gebrek aan onderhoud aan wegen en bruggen. Amerika is lang een land in opbouw geweest, steeds groter en steeds uitgebreider. Onderhoud was het stiefkindje. De laatste decennia zijn, met name in de landelijke gebieden, de wegen steeds verder vervallen en zijn bruggen verzwakt.

De belofte van de huidige president is dat er veel meer geld vrijkomt voor het onderhoud van deze civiel-technische werken hielp hem aan zijn presidentschap. Het Army Corps of Engineers gaat hier echter niet op voorbereid zijn. Zij heeft niet de bemensing, noch de kennis om het onderhoud uit te gaan voeren. Hierin ligt een kans voor Rijkswaterstaat om kennis te verkopen. Zij kan een wereldwijde autoriteit worden op het gebied van beheer en onderhoud.

Echter is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu momenteel het agentschap Rijkswaterstaat steeds verder aan het uitkleden. Specialistische kennis gaat verloren doordat werknemers uitstromen en geen kennisoverdracht plaats vindt omdat er weinig nieuwe werknemers aangenomen mogen worden. Om dit te compenseren is Rijkswaterstaat massaal de benodigde kennis aan het inhuren.

Rijkswaterstaat, Kenniscentrum

Lokaal in de Kamer vindt dat Rijkswaterstaat weer een kenniscentrum moet worden. Enerzijds om de kosten op het beheer en onderhoud van onze infrastructuur beheersbaar te houden en anderzijds om deze kennis te verkopen aan andere landen. Rijkswaterstaat kan samen met de Nederlandse ingenieursbureaus en bouwbedrijven de Nederlandse staatskas vullen.

Door het bouwen van een krachtig agentschap waar innovatieve onderhoudsmethoden worden ontwikkeld en door het opstellen en uitvoeren van onderbouwde beheerplannen kan Rijkswaterstaat deze gouden eieren inzetten ten behoeve van de Nederlandse burger.