Gaswinning? Terug naar “0”!

Gaswinning? Naar “0”! &┬áSchadeafhandeling? “Ja! Door een onafhankelijke instantie!”

Lokaal in de Kamer spreekt zich uit tegen gaswinning in de noordelijke provincies

Gaswinning in Groningen, Friesland en Drenthe is belangrijk voor de schatkist. De gevolgen voor de inwoners van deze noordelijke provincies zijn echter enorm. Het risico op aardbevingen, de nu al zichtbare en onzichtbare schade aan gebouwen en de emotionele impact op de inwoners is immens. Lokaal in de Kamer loopt daar niet voor weg, en wil de gaswinning dan ook zo snel mogelijk naar “0” brengen.

Het stoppen van de gaswinning is slechts een deel van de oplossing. De afhandeling van de bestaande en toekomstige schades is ook belangrijk. Een onafhankelijke instantie moet de schadeafhandeling voor haar rekening nemen. Deze instantie moet los staan van de NAM en de Rijksoverheid zoals het ministerie van Economische Zaken. Alle lopende en nieuwe schades moeten worden meegenomen.
De beoordeling en schadeloosstelling moet via een nieuw protocol verlopen. Dit protocol volgt uit de nieuwe mijnbouwwet en vraagt omkering van de bewijslast. Niet de inwoners en bedrijven, maar de NAM en de overheid moeten de oorzaak van de schade aantonen! Er mag hierbij geen onderscheid gemaakt worden tussen cosmetische trillingsschade en zetting van gebouwen.

Bij de afhandeling van de schades geldt een versterkingsopgave. Mensen moeten de controle over hun leven weer terug krijgen en weer perspectief gaan zien. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord: uitkoop, versterking of aardbevingsbestendige nieuwbouw behoren tot de mogelijkheden.
Er mag geen onderscheid zijn tussen binnen- en buitengebieden, waardoor oneerlijke prioritering ontstaat in schadeafhandeling. Tot slot, snelheid is een belangrijk aandachtspunt. Inwoners zitten al veel te lang in onzekerheid, met alle emotionele ballast die daarbij komt kijken. Snelle, eerlijke en toekomstbestendige compensatie, daar zet Lokaal in de Kamer zich voor in!