Willem-Jan Mandersloot

Willem-Jan Mandersloot
Willem-Jan Mandersloot

nummer 7 op lijst Lokaal in de Kamer, Willem-Jan Mandersloot 

Oud gevangenisdirecteur wil Tweede Kamer in

“Belangen van burgers worden het beste gediend door gedecentraliseerde besturing op maat en niet centraal vanuit Den Haag.” Dat zijn de woorden van Willem-Jan Mandersloot (61) uit Heerhugowaard. Daarom heeft de oud gevangenisdirecteur zich namens Lokaal in de Kamer kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen.

Lokaal in de Kamer is een initiatief van een groot aantal provinciale en lokale politieke partijen in Nederland. Zij hebben zich ten doel gesteld om het geluid van lokale partijen ook door te laten klinken in de Tweede Kamer. Want het is hard nodig om de lokale belangen nadrukkelijker onder de aandacht te brengen in Den Haag. Er zijn talloze onderwerpen die volgens Lokaal in de Kamer tot nu toe onvoldoende aandacht krijgen in en van de landelijke politiek.

Mandersloot ging in 2015 met vervroegd pensioen en is vorig jaar fractielid geworden van de Seniorenpartij Heerhugowaard. “Vroeger had ik geen politieke inspiraties. Maar omdat ik vind dat de belangen van de vergrijzende massa in de samenleving onvoldoende worden behartigd, heb ik mij aangemeld bij de Seniorenpartij Heerhugowaard”, aldus Mandersloot. Om diezelfde reden stelt hij zich nu ook kandidaat voor de Tweede Kamer verkiezingen.

“De ouderen zijn in het huidige kabinet duidelijk ‘het kind van de rekening’. De vergrijzing, zorg voor ouderen, huisvesting, AOW leeftijd, eigen bijdrage, pensioen naar 67 jaar: het zijn allemaal onderwerpen die naar mijn mening meer aandacht verdienen ten gunste van de ouderen in het algemeen”, stelt Mandersloot. “Daarbij biedt het lokale debat vaak de beste kwaliteit oplossingen voor kleine, lokale groepen burgers. Dat is precies waar Lokaal in de Kamer voor staat.”