Ralf Stultiens

Ralf Stultiëns
Ralf Stultiëns

nummer 3 op kandidatenlijst Lokaal in de Kamer, Ralf Stultiens

‘Inwoners moeten belangrijke stem krijgen bij herindelingen’

‘In Den Haag mogen ze nu eindelijk wel eens wat meer oog en oor hebben voor de belangen op lokaal niveau’, zegt Ralf Stultiëns (39) uit Nuenen. Dat is reden waarom hij zich kandidaat heeft gesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen. Stultiëns staat op plaats 3 van de verkiezingslijst van Lokaal in de Kamer.

Lokaal in de Kamer is een initiatief van een groot aantal provinciale en lokale politieke partijen in Nederland. Zij hebben zich ten doel gesteld om het geluid van lokale partijen ook door te laten klinken in de Tweede Kamer. Want het is hard nodig om de lokale belangen nadrukkelijker onder de aandacht te brengen in Den Haag. Er zijn talloze onderwerpen die volgens Lokaal in de Kamer tot nu toe onvoldoende aandacht krijgen in en van de landelijke politiek.

Ralf Stultiëns beschikt over veel politieke ervaring. Hij is sinds 1999 politiek actief voor W70 in zijn woonplaats Nuenen en zit sinds 2006 in de gemeenteraad van Nuenen. W70 is de oudste en grootste politieke groepering in Nuenen c.a. Verder behoorde hij in 2014 tot de 12 beste raadsleden van Nederland. ‘Beste Raadslid van Nederland’ was een verkiezing van de Volkskrant, Pauw en Witteman en campagnebureau BKB.

De Brabantse politicus heeft een aantal onderwerpen waar hij zich extra voor wil inzetten, indien hij op 15 maart wordt gekozen voor de Tweede Kamer. “De provincie Noord-Brabant is in onze regio al geruime tijd op oorlogspad waar het fusie- en herindelingstrajecten betreft. Men kiest er voor om democratische legitimering in dit soort trajecten te omzeilen. Ik ben van mening, dat inwoners een belangrijke stem hebben in dergelijke trajecten, en dat de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen dus een mooi moment zijn om een ‘referendum’ over zo’n zwaarwegend onderwerp te houden”, aldus Stultiëns. Hij vervolgt: “Daarnaast ben ik ook van mening dat het Rijk beter moet nadenken alvorens het (opnieuw) taken over de schutting van gemeenten smijt. Zeker als daar ook nog eens aanzienlijke financiële kortingen mee zijn gemoeid. Zint eer ge begint.”