disclaimer

Cookies Deze site maakt gebruik van cookies voor de koppeling met Facebook en Twitter.

Privacy

Op deze site worden geen persoonsgegevens bewaard behalve naam / email bij het achterlaten van commentaar en bij het inschrijven voor de nieuwsbrief.

Disclaimer

Deze mededelingen zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met het doel informatie te verstrekken. Hoewel Lokaal in de Kamer met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. Lokaal in de Kamer is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

Gerelateerde internetsites Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van Lokaal in de Kamer. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Lokaal in de Kamer.

Lokaal in de Kamer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. Gebruik van informatie en gegevens

Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van Lokaal in de Kamer te gebruiken voor andere doeleinden.