Kieswijzers en nieuwe partijen, een goede combinatie?

Lokaal in de Kamer heeft al jaren ervaring met het meedoen met verkiezingen, lokale verkiezingen. Zo hebben we al veel zetels veroverd door het land heen. Maar als nieuwkomer bij de landelijke politiek merk je dat het nog niet zo makkelijk is om er tussen te komen. Neem nu de StemWijzer van ProDemos (ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat). Helaas kregen wij bij het invullen hiervan niet de gelegenheid de toelichtingen op onze antwoorden mee te geven. Na de lancering van de stemwijzer zijn we hier achter aan gegaan maar tot op heden staan onze toelichtingen niet op de site. Stemmers krijgen hierdoor geen volledig beeld van onze standpunten. Over de lancering gesproken, het is buitengewoon jammer dat zoveel lijsttrekkers waren uitgenodigd maar niet Jan Heijman, lijsttrekker van Lokaal in de Kamer. We hadden graag van dit persmoment gebruik gemaakt om onszelf te profileren.

In het verlengde hiervan ligt het Kieskompas (Kieskompas – Election Compass). Deze ‘academisch verantwoorde stemhulp’ (wij citeren) neemt alleen die partijen op die gedurende langere tijd meer dan 1 zetel peilen. Waarom vragen wij ons af? Om nieuwe partijen geen kans te geven zich in de kijker te spelen? Op de site Gayvote.nl van hetzelfde laken een pak. Ze nemen alleen partijen op die al in de kamer zitten of op twee zetels peilen. Waarom een aantal nieuwe concullega’s dan wel op de site staan (die niet op twee zetels peilen) is ons een raadsel.

Het is een beetje een kip of het ei verhaal zo. Om stemmen te krijgen moet men je kennen, maar om je te kennen moet je al stemmen hebben….

Gelukkig merken we dat nu al vele mensen ons weten te vinden. Soms is dat wat onwennig: wat is dat nou, Lokaal in de Kamer. Maar al snel merken ze dat onze standpunten dicht bij ze liggen en dat ze ons eigenlijk al kennen van hun eigen lokale partij die al zoveel voor hun dorp of stad heeft betekend. Lokaal in de Kamer komt er wel, maar betere medewerking van voor veel kiezers belangrijke sites zoals de Stemwijzer en het Kieskompas zou welkom zijn.

Update

Na nog een keer aandringen, werden de toelichtingen met spoed toegevoegd door Stemwijzer.