Rien van de Sande

Rien van de Sande
Rien van de Sande

nummer 15 op kandidatenlijst Lokaal in de Kamer, Rien van de Sande

“Veel lokale problemen zijn ontstaan door bezuinigingen van het Rijk”

“Als bestuurlid van Lokaal Brabant ontmoet ik veel raadsleden, wethouders , griffiers en statenleden. We spreken vaak over dezelfde, vaak lastige signalen, zoals over de jeugdzorg, WMO ,de doorgevoerde bezuinigen op het basisonderwijs, de ZPP’ers”, vertelt Van de Sande. “Veel van deze problemen zijn ontstaan als gevolg van de absurde bezuinigingen van het Rijk. Mijn devies is: we gaan hier niet tegen aanschoppen , maar gaan als lokale partijen proberen mee te praten in Den Haag. De cohesie onder lokale partijen heeft mij de afgelopen jaar geïnspireerd en wel zodanig dat ik dit initiatief mede heb mogen organiseren. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen koos 33% voor een stem op een lokale partij. Daarom is het nú het moment, om de lokale stem naar de Tweede Kamer te brengen.”

Van de Sande is al sinds 1997 actief als raadslid in de gemeente Zundert. Daarnaast is hij bestuurslid van de provinciale partij Lokaal Brabant en van het Corso Buurtschap Rijsbergen. Lokaal in de Kamer is een beweging van een groot aantal provinciale en lokale politieke partijen in Nederland. Zij hebben zich ten doel gesteld om het geluid van lokale partijen ook door te laten klinken in de Tweede Kamer. Want het is hard nodig om de lokale belangen nadrukkelijker onder de aandacht te brengen in Den Haag. Er zijn talloze onderwerpen die volgens Lokaal in de Kamer onvoldoende aan bod komen in de Tweede Kamer.