Joke van Ruitenbeek

Joke van Ruitenbeek
Joke van Ruitenbeek

nummer 11 op kandidatenlijst Lokaal in de Kamer, Joke van Ruitenbeek

‘Politici staan veel te ver van de mensen af’

“Ik heb me kandidaat gesteld omdat ik vind dat de huidige politici in Den Haag veel te ver van de mensen af zijn gaan staan”, legt Van Ruitenbeek uit. “Zij hebben hun blik meer gericht op internationale zaken en luisteren nauwelijks nog naar de achterban die hen heeft gekozen.” Volgens haar is dat bij Lokaal in de Kamer anders. “Deze partij heeft in de provincie en in de diverse gemeenten in de regio direct aanspreekbare mensen en kan door de verbinding met de lokale partijen urgente zaken snel onder de aandacht brengen.”

Volgens de Heerhugowaardse spelen er diverse problemen in de regio, die dringend aangepakt moeten worden. “In 13 gemeenten met een Jeugdzorg Plus vestiging (waaronder Heerhugowaard), zijn bijvoorbeeld grote tekorten ontstaan door het woonplaatsbeginsel. Een aantal wethouders heeft hiervoor contact gezocht met staatssecretaris Van Rijn, maar deze gemeenten mogen vooralsnog zelf voor de extra kosten opdraaien. In Heerhugowaard gaat het om een tekort van rond 5 miljoen. Ik vind dit onterecht.”

Ook stelt Van Ruitenbeek dat de ouderenzorg verbeterd moet worden. “Er moet een oplossing worden gevonden voor de huisvesting van ouderen die extra zorg nodig hebben. Op dit moment lopen ziekenhuizen vol met ouderen met problemen. Maar ook de doorstroming op de woningmarkt stagneert en mantelzorgers raken overbelast. Dit leidt allemaal tot onnodige extra kosten. Als Lokaal in de Kamer willen we een goede oplossing bieden voor deze problemen.”

Joke van Ruitenbeek is al actief als commissielid in de gemeentepolitiek voor Senioren Heerhugowaard, maar inmiddels heeft Joke van Ruitenbeek-Schonewille (59) zich ook kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer verkiezingen. De Heerhugowaardse is nummer 11 op de lijst van Lokaal in de Kamer.