Jan Heijman

Jan Heijman
Jan Heijman

lijsttrekker Lokaal in de Kamer, Jan Heijman

‘We moeten de menselijke maat weer vinden’
De 53-jarige Jan Heijman uit Tilburg is lijsttrekker van Lokaal in de Kamer. Hij wil met zijn partij het lokale geluid ook in de Tweede Kamer ten gehore brengen. ‘Het is belangrijk dat de menselijke maat terugkomt. We kunnen er met elkaar voor zorgen dat Nederland een nog mooier land word’, stelt Heijman.
Als Statenlid in Noord-Brabant en gemeenteraadslid en commissielid in Tilburg beschikt Heijman over een schat aan politieke ervaring op regionaal en lokaal niveau. ‘Samen met een een groot aantal andere vertegenwoordigers van lokale en provinciale partijen hebben we het plan opgevat om het lokale geluid ook in Den Haag onder de aandacht te brengen. Ons idee is eenvoudig. Wij willen ons pragmatisme en enthousiasme uit de gemeenten en provincies vertalen naar inzet voor een bloeiende samenleving op nationaal niveau. Ik vind het een eer om lijsttrekker van deze partij te mogen zijn en hoop dat wij de boodschap van de lokale politiek in Nederland zo duidelijk over te brengen dat kiezers op 15 maart massaal op Lokaal in de Kamer gaan stemmen.’ 
Voor welke lokale onderwerpen gaat Lokaal in de Kamer zich extra inzetten? ‘Wij willen decentralisaties  logischer maken en burgers meer betrekken bij herindeling. Verder gaan we ons inzetten om krimpregio’s aantrekkelijker te maken als woongebied. Daarnaast willen wij een eerlijker zorgstelsel en een rechtvaardiger onderwijssysteem, waardoor iedereen gelijke kansen krijgt om verder te studeren.’